BESEDA

Minulý týždeň sme besedovali s mamičkami o tom, ako je pre vývin malých detí rozhodujúci VZŤAH. Rozprávali sme sa nielen... Continue reading →

Metakognitívny tréning (MCT) psychóz

Metakognitívny tréning (MCT) sa zameriava sa na zlepšenie schopnosti uvedomenia si svojho skreslenia hodnotenia reality, kritickej reflexie u pacientov so... Continue reading →