Daniel Kotrč

Mgr. Daniel Kotrč, PhD.

klinický a dopravný psychológ

 

Mgr. Daniel Kotrč, PhD. pracuje ako psychológ už od roku 1999. Od roku 2012 pôsobí ako klinický psychológ.

Daniel Kotrč ukončil štúdium jednoodborovej psychológie na Trnavskej univerzite v Trnave v roku 1999. Prvé roky pôsobil ako psychológ v Pedagogicko-psychologickej poradni, kde pracoval s deťmi a rodičmi. Následne pôsobil v psychologickej ambulancii v Žiline.
Má skúsenosti aj s prácou v Centre pre liečbu drogových závislostí v Považskom Chlmci.
Niekoľko rokov potom vyučoval na Žilinskej univerzite.
V roku 2006 získal na Trnavskej univerzite v Trnave doktorát zo psychológie (PhD.). V tom istom roku získal certifikát trénera administrátorov Woodcock-Johnson International Editions od americkej nadácie Woodcock-Muñoz Foundation, USA.
V období rokov 2006-2010 absolvoval dlhodobý postgraduálny výcvik v Kognitívno-behaviorálnej psychoterapii podľa kritérií Európskej asociácie pre psychoterapiu. Okrem uvedeného absolvoval viaceré výcviky a školenia zamerané na hypnózu, videofeedback a pod. V roku 2016 ukončil certifikačné štúdium dopravnej psychológie.

Kontinuálne sa ďalej vzdeláva a sám dlhoročne pôsobí ako lektor, pedagóg, metodológ, expert v projektoch EÚ s pôsobnosťou na Slovensku, v zahraničí.

Po niekoľkoročnom pôsobení v rámci Žilinskej univerzity v Žiline vyučoval psychológiu na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety v Žiline.

Viac ako 7 rokov pôsobil ako psychológ vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou v Žiline.

Aktuálne pôsobí ako klinický psychológ a dopravný psychológ vo vlastnej privátnej praxi v Ambulancii klinickej psychológie NEONYX v Žiline.

Mgr. Daniel Kotrč, PhD. je členom:

  • Slovenskej komory psychológov
  • Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti
  • Asociácie dopravných psychológov Slovenskej republiky