Dopravná psychológia

Skupina psychologického poradenstva – dopravná psychológia

Podľa záujmu otvárame skupiny zamerané na odborné psychologické poradenstvo pre vodičov v zmysle zákona č. 8/2009 Z.z. a vyhl. MV SR č. 9/2009 Z.z., pre vodičov, ktorí sa dopustili priestupku alebo trestného činu vedenia motorového vozidla pod vplyvom alkoholu, inej návykovej látky, alebo liečiva a neboli psychiatrom diagnostikovaní ako závislí.

Odborné poradenstvo pozostáva zo štyroch skupinových stretnutí a individuálneho výstupného rozhovoru. Interval, v ktorom sa jednotlivé skupinové stretnutia realizujú, je najmenej 7 a najviac 14 kalendárnych dní. Na konci dostanú účastníci doklad o podrobení sa odbornému poradenstvu.

Odborné poradenstvo má viesť k zodpovednému a bezpečnému správaniu sa osoby ako účastníka cestnej premávky.

V prípade záujmu o informácie či prihlásenie sa na odborné poradenstvo zavolajte 0903 467808.

2016-certifikat-dopravna-psychologia