Diagnostika

Psychologická diagnostika

  • dospelých i detí
  • intelektu (IQ), výkonových schopností
  • špecifických funkcií
  • osobnosti
  • profesijná orientácia
  • vyšetrenie psychickej spôsobilosti žiadateľov o nosenie a držanie strelnej zbrane – treba si priniesť:
  1. občiansky preukaz,
  2. výpis zo zdravotnej dokumentácie od svojho všeobecného lekára, nie starší ako 2 mesiace (podľa novely vyhlášky MZ SR 229/2011 Z.z. pod číslom 105/2012 Z.z.s účinnosťou od 1.5.2012)

2 Vypis z zdravotnej dokumentacie

3. okuliare (ak potrebujete na čítanie).

  • psychologické vyšetrenie vodičov

WJIE trainerWJIE examiner