Supervízia

Individuálna či skupinová supervízia v kognitívno behaviorálnej psychoterapii (po dohode s terapeutmi iného zamerania) zodpovedá štandardom Európskej asociácie pre kognitívno behaviorálnu terapiu (EABCT)