BESEDA

Minulý týždeň sme besedovali s mamičkami o tom, ako je pre vývin malých detí rozhodujúci VZŤAH. Rozprávali sme sa nielen o vzťahu mamy k dieťatku, ale o vzájomnom „vzťahovaní sa“ v rodine, lebo to nie je len mama, ale aj oco a iné, pre dieťa, dôležité osoby. Diskutovali sme aj o potrebách detí, ktoré sa vo vzťahoch napĺňajú – od hladu a smädu cez pocit bezpečia, istoty, upokojenia, lásky a prijatia až po komunikáciu, pravidlá, požiadavky a jasné hranice, ktoré dieťatku umožňujú postupný prechod z maminej náruče viacej do dobrodružného sveta plného nových podnetov a výziev. Debatovali sme o tom, ako pri tomto procesu pomáhajú ockovia, plyšáky, hranie sa a fantázia. Bol aj priestor na konkrétne starosti mamičiek, tak sme vzájomne vymenili skúsenosti odborné aj čisto praktické ohľadom ukončenia dojčenia, učenia sa na nočník a samostatnému spánku.
Dúfame, že mnohé otázky boli zodpovedané a ak predsa len nie, chystáme sa v besedách pokračovať. Tentokrát sa budeme snažiť porozumieť viacej prežívaniu a mysleniu detí predškolského veku.
V najbližších dňoch zverejníme pozvánku s termínom besedy.

Jarmila Švédová