Terapia

V našej ambulancii poskytujeme liečebno-preventívnu starostlivosť hradenú klientmi s plným zachovaním dôvernosti informácií.

Poskytované terapeutické služby

  • individuálna, párová, rodinná, skupinová terapia
  • terapia detí
  • kognitívno-behaviorálna terapia (KBT)
  • hypnóza
  • relaxácie, autogénny tréning
  • podporná terapia
  • rozvoj osobnosti
  • mobilný psychológ – prídeme k Vám (dohodou)
  • internetový psychológ – s využitím Skype

Mgr. Daniel Kotrč, PhD. je so spoločnosťou NEONYX, s.r.o. nezávislým konzultantom Human Dynamic Central and Eastern Europe, s.r.o. v rámci Work Life Coaching programu.

klinicky psycholog