KIA Motors Slovakia

Od roku 2016 spolupracujeme so spoločnosťou KIA Motors Slovakia (KMS). 

V rámci psychologického poradenstva majú kmeňoví zamestnanci KMS k dispozícii výber medzi dvoma psychológmi, Mgr. Danielom Kotrčom PhD. alebo Mgr. Jarmilou Švédovou. Rozsah je 6 sedení ročne pre zamestnanca. Aj zamestnanci, ktorí už v predchádzajúcom období využili túto službu majú v ďalšom roku k dispozícii opäť 6 sedení.

Od roku 2018 umožnila KMS aj sedenia s najbližšími rodinnými príslušníkmi zamestnancov:

  • manžela či manželku,
  • dieťa, vnuk,
  • životného partnera či partnerku,
  • rodičov a prarodičov,
  • súrodenca,
  • manžel či manželka súrodenca zamestnanca,
  • rodič a prarodič manžela či manželky,
  • súrodenec manžela či manželky,
  • iná osoba, ktorá žije so zamestnancom spoločne v domácnosti.

Ich kontakt so psychológmi zastrešuje zamestnanec KMS, ktorí je s nimi v takomto rodinnom či partnerskom vzťahu a ktorému sa tak odpočítavajú sedenia z jeho počtu 6 sedení na rok. Takáto pro-rodinná politika KMS tak umožňuje dostať do pohody zamestnancov aj pri ťažkostiach, ktoré sa týkajú ich blízkych.