Metakognitívny tréning (MCT) psychóz

Metakognitívny tréning (MCT) sa zameriava sa na zlepšenie schopnosti uvedomenia si svojho skreslenia hodnotenia reality, kritickej reflexie u pacientov so... Continue reading →