Bc. Miroslava Školová

Vyštudovala psychológiu 1. stupňa na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, kde pokračuje v magisterskom štúdiu. V súčasnosti pracuje aj v Ambulancii klinickej psychológie NEONYX ako psychologička.

Primárne asistuje pri psychologickej diagnostike, jej administrovaní i vyhodnocovaní. Participuje aj na výbere žiakov v duálnom vzdelávaní pre spoločnosť KIA.