Dobrý psychológ

Ak sa rozhodujete, s kým by ste dokázali zdieľať svoje problémy, kto je ten „dobrý psychológ“ v Žiline a nielen tam, pokúsime sa Vám ponúknuť pár dobrých rád pre Vaše rozhodovanie.

 

Kto je dobrý psychológ:

  • absolvent jednoodborového štúdia psychológie s licenciou Slovenskej komory psychológov na výkon činnosti psychológa
  • pre vykonávanie terapie je nevyhnutné absolvovanie dlhodobého výcviku v psychoterapii
  • psychológ s praxou v odbore a skúsenosťami
  • človek s ľudským prístupom pracujúci na báze dôvery a porozumenia
  • psychológ, ktorý si na Vás nájde čas aspoň raz za dva týždne (optimálne jeden krát týždenne) v bezpečnom a príjemnom prostredí

 

Kto nie je dobrý psychológ:

  • šarlatáni bez adekvátneho vzdelania
  • pravdepodobne človek, ktorý Vám ponúka „veľa muziky za málo peňazí“ – preverte si radšej jeho kompetentnosť

 

Máte právo vybrať si svojho dobrého psychológa a zmeniť svoj výber, ak Vám nevyhovuje.

Máte právo požiadať psychológa, ktorého navštívite o doklady preukazujúce jeho kompetenciu psychológa, na čo Vám stačí najmä jeho licencia od Slovenskej komory psychológov na výkon činnosti psychológa, prípadne doklad o absolvovaní dlhodobého výcviku v psychoterapii.

 

Prajem Vám šťastný výber – nevyhnutný prvý krok v ceste k Vašej spokojnosti.