Nové auto s dotáciou od štátu 5000 (alebo 3000) Eur?

11. november 2016 je dňom, od ktorého si môžeme zakúpiť na Slovensku nový elektromobil alebo plug-in hybrid s dotáciou od štátu. Štátne dotácie sú k dispozícii do konca roka 2017, ale čas sa môže skrátiť vyčerpaním vyčlenených finančných prostriedkov. Vyčlenených 5,2 milióna eur je dostupných pre fyzické i právnické osoby. Viaceré zdroje zavádzajú ľudí s informáciou, že dotácia sa týka hybridných áut vo všeobecnosti, no reálne sa týka iba plug-in hybridov nabíjateľných z elektrickej siete. Pri kúpe elektromobilu je dotácia v sume 5 000 eur, pri plug-in hybridoch 3 000 eur. Dotácia sa nevypláca jednorázovo, ale postupne.

Počet dotovaných áut na osobu či firmu nie je limitovaný. O dotáciu pri objednávke vozidla môžeme požiadať predajcu vozidla.

Okrem nákupnej ceny môže byť v budúcnosti výhodou takýchto áut prístup do nízkoemisných zón v mestách, zvýhodnenie parkovania, zníženie poplatku za prvý zápis takýchto vozidiel do evidencie alebo zníženie dane z motorových vozidiel. V posledných dňoch počuť informáciu o obmedzeniach prístupu áut s diesel motormi do veľkých miest, a to už o pár rokov.

Ako dopravný psychológ takúto podporu vítam. Škoda len, že sa netýka aj podpory vodíkových áut, ktoré sa síce na Slovensku ešte nepredávajú, ale ich budúcnosť sa javí byť sľubná. V každom prípade sa otvára priestor na zmenu postojov voči iným formám pohonu automobilov, či skôr ich postupné vytváranie.

Everett M. Rogers v teórii difúzie inovácií identifikoval 5 kľúčových charakteristík nových produktov, v našom prípade elektromobilov a plug-in hybridov, ktoré sú nevyhnutné pre ich presadenie sa na trhu. Patria sem relatívna výhoda (finančná, ekologická), kompatibilita (používanie cestnej siete, existujúcich čerpacích staníc), komplexnosť (vrátane funkčnosti), možnosť byť vyskúšaný a možnosť byť videný. Až potom je možné zmenšiť psychologickú vzdialenosť a prelomiť tak nedôveru či odmietanie nového. Zaujímavé je, že najviac odmietajú nové možnosti tí ľudia, ktorí si ich ani nevyskúšali. Len teoretizujú bez praktickej skúsenosti. A tak sa kúpa alebo odmietanie elektromobilov či plug-in hybridov stáva nezriedka rozhodnutím postaveným na emóciách a presvedčeniach, racionálne argumenty rozhodnutie už iba podporujú. Identifikujeme sa so skupinou pre alebo so skupinou proti niečomu, čo nemáme veľmi zažité.

Záverom považujem za pozitívne mať širšiu možnosť výberu automobilov podľa pohonu s rešpektom voči tým, ktorých voľba sa môže líšiť od tej našej.

Mgr. Daniel Kotrč, PhD., dopravný psychológ Ambulancie klinickej psychológie NEONYX