6 sedení zdarma pre zamestnancov KIA

Od decembra 2016 poskytujeme 6 sedení zdarma pre zamestnancov KIA Motors Slovakia

Každý takýto zamestnanec má nárok na 6 sedení v jednom kalendárnom roku bez priamej platby.

Oceňujeme otvorený prístup KIA Motors Slovakia, keďže je zaručená dôsledná anonymita jej zamestnancov, ktorí ostávajú iba v evidencii Ambulancie klinickej psychológie NEONYX v Žiline.

Naviac si môžu vybrať muža psychológa alebo ženu psychologičku a stretnutie v priestoroch KIA Motors Slovakia alebo v Ambulancii klinickej psychológie NEONYX v Žiline.

Viac nájdete v článku „Psychologické poradenstvo v KMS“.