Sociálne siete – dobrovoľné nebezpečenstvo

Rozhovor pre TV Raj o rizikách sociálnych sietí nájdete v čase 9:08 príspevku: