Dobrý bludný kruh

Opäť prinášame otvorený a odvážny článok od jednej našej klientky v sekcii „Dôležití“:
Viacerí z nás sa už zrejme ocitli v situácii, ktorú vnímali ako uviaznutie v bludnom kruhu.
 
Závislosť je tiež nazeraná ako špirála neustále sa opakujúcej bolesti, ubližovania, výčitiek vedomia, izolácie od seba a okolia. Ale aj z nej sa dá odísť, povedzme aj s pomocou terapeuta a svojpomocnej skupiny.
A bludný kruh sa môže stať dobrým. Napríklad jedným zo základných bodov abstinencie je sebaovládanie; zároveň abstinencia môže podporovať sebaovládanie aj v iných momentoch. Triezvy život sa stáva cestou ozdravovania vzťahov so sebou samým a ostatnými.
Na záver iba malá poznámka, bez blúdenia by sme sa možno na túto cestu nedostali.
 
M