Vzdelávanie

Vzdelávanie pre firmy, organizácie

 • samospráva (samosprávne kraje, mestské úrady)
 • štátna správa (polícia)
 • firmy
 • zdravotnícke zariadenia
 • občianske združenia a neziskové organizácie

 

images

 

Témy vzdelávania

 • sebapoznávanie a osobnostný rozvoj
 • rozvoj komunikačných zručností
 • prezentačné zručnosti
 • vyjednávanie
 • zvládanie stresu a konfliktov
 • riešenie problémov
 • tímová spolupráca a riadenie