Výbery osôb

Výber uchádzačov o štúdium – Žilinská univerzita

Metodologická príprava, administrácia a  vyhodnotenie výberu uchádzačov o štúdium študijného programu Mediamatika a kultúrne dedičstvo na Fakulte humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline (prijímačky) – roky 2011, 2012, 2014 a 2015.