Jarmila Švédová

Mgr. Jarmila Švédová

psychologička

Pochádza z Českej republiky, vyštudovala psychológiu na Filozofickej fakulte MU Brno (2008), aktuálne študuje špecializačné štúdium klinickej psychológie na Filozofickej fakulte UK Bratislava. Absolvovala postgraduálny výcvik vo skupinovej psychoanalytickej psychoterapii (2008-2013, IAPSA Praha), teoretické vzdelávanie v psychoanalýze (2010-2011, IAPSA Praha) a viaceré semináre zamerané najmä na poradenstvo a psychoterapiu (semináre vzťahovej psychoterapie detí a dospievajúcich, psychoterapia porúch príjmu potravy, arteterapeutické workshopy, rodinná doska, sandplay terapia, emočné karty). V oblasti psychoterapie a psychodiagnostiky sa kontinuálne vzdeláva, svoju prácu pravidelne superviduje so supervízormi IAPSA a odborným garantom.

V oblasti psychologického poradenstva a psychoterapie pracuje od roku 2005.

Niekoľko rokov pracovala v Centre Anabell Brno, kde sa špecializovala na prácu s poruchami príjmu potravy (poradenstvo, terapia, svojpomocné skupiny, internetové poradenstvo, vzdelávanie verejnosti a pedagogických pracovníkov). Je autorkou niekoľkých svojpomocných a odborných manuálov. Poruchám príjmu potravy sa aktívne venuje aj po príchode na Slovensko, je spoluzakladajúcou členkou Anabell Slovensko, lektoruje odborné semináre a pracuje s klientelou s diagnózami mentálna anorexia, mentálna bulimia, záchvatovité prejedanie v Ambulancii Klinickej psychológie NEONYX.

Ďalšie pracovné skúsenosti získala v špeciálno-pedagogickej poradni (psychodiagnostika, poradenstvo, terapia,  prevencia), v detskom domove pri práci s dospievajúcimi so závislosťou a ako školský psychológ.

V ambulancii klinickej psychológie NEONYX pracuje od roku 2016, venuje sa deťom, dospievajúcim a dospelým najmä s týmito ťažkosťami:

  • Poruchy príjmu potravy
  • Psychosomatické prejavy
  • Depresie, úzkosti, neurotické reakcie
  • Osobnostné a vzťahové problémy
  • Výchovné problémy u detí a dospievajúcich

Je registrovaná v Slovenskej komore psychológov. Je kandidátkou Slovenskej spoločnosti pre psychoanalytickú psychoterapiu.