Metakognitívny tréning (MCT) psychóz

Metakognitívny tréning (MCT) sa zameriava sa na zlepšenie schopnosti uvedomenia si svojho skreslenia hodnotenia reality, kritickej reflexie u pacientov so... Continue reading →

Žilina 24

Žilinský psychológ otvorene: S týmito problémami sa na mňa ľudia obracajú najviac! Posledné roky pôsobí ako klinický psychológ v súkromnej... Continue reading →

Cesta do hlbín duše

Otvárame skupiny Cesta do hlbín duše určené pre všetkých, ktorí sa majú chuť dozvedieť o sebe viac. Vhodné sú aj... Continue reading →

IQ testy

Ponúkame odborné testovanie intelektu prostredníctvom IQ testov. Vyhodnotenie je individuálne so zachovaním dôvernosti výsledkov. Naviac získate osvedčenie o vlastnej intelektovej... Continue reading →

Prečo práve my?

Bežne sa ľudia snažia zvládnuť svoje problémy sami alebo s podporou najbližších. Ak je toho na nás priveľa, je normálne... Continue reading →