Analýzy

Analýzy a prípravy strategické materiály pre firmy, organizácie

  • samospráva (samosprávne kraje, mestské úrady)
  • štátna správa (polícia)
  • firmy

Príklady analýz a prípravy strategických materiálov

  • Systém riadenia čerpania  prostriedkov z fondov EÚ a iných zdrojov v Banskobystrickom samosprávnom kraji, v Trnavskom samosprávnom kraji, v Košickom samosprávnom kraji, v Prešovskom samosprávnom kraji
  • Systém riadenia čerpania  prostriedkov z fondov EÚ a iných zdrojov mesta Žilina
  • Poradenstvo pri výskume a postkampaňový prieskum pre Ministerstvo vnútra SR v rámci programu Program EK „Prevention of and fight against crime“

 

CBRN ohrozenia