Mgr. Mária Hutlasová

Psychologička

0944 531382

 

V roku 2012 ukončila magisterské štúdium psychológie na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. 

Od roku 2013 pracuje ako psychologička s deťmi, dospievajucími a ich rodinami v Centre pre deti a rodiny. V roku 2017 začala súčasne pracovať v Informačnom  a konzultačnom centre Edukos, kde sa venuje terapeutickej práci s dospievajucími aj dospelými klientmi, či skupinami.

V rozmedzí rokov 2015-2020 absolvovala dlhodobý psychoterapeutický výcvik v Psychoanalytickej psychoterapii na Inštitúte aplikované psychoanalýzy v Opočne, momentálne pokračuje v supervíznej časti výcviku. 

Má za sebou viacero kurzov a vzdelávaní z oblasti psychoterapie, či psychodiagnostiky/ Kurz I. v Integrovanej psychoterapii, Kurz systemickej práce s rodinou, Kurz praktického využitia kresebných metód, Hand test v klinickej a poradenskej praxi…/.

Od roku 2020 začala pracovať v Ambulancii klinickej psychológie NEONYX, kde sa venuje psychoterapii formou psychoanalytickej psychoterapie (aktuálne vo výcviku). Tá vychádza  z predpokladu, že subjektívne psychické ťažkosti, či potiaže v medziľudských vzťahoch  majú svoj psychologický význam  a dajú sa zaradiť do životnej histórie každého človeka, či minulých skúsenosti s druhými ľuďmi. Psychoanalytická psychoterapia ponúka možnosť tieto skoršie vzory prežívania a správania znova opakovať v bezpečnom vzťahu s terapeutom, reflektovať ich a porozumieť im tak, aby mohlo dôjsť k ich   významnej a dlhodobej zmene.