Žilina 24

Žilinský psychológ otvorene: S týmito problémami sa na mňa ľudia obracajú najviac!

Posledné roky pôsobí ako klinický psychológ v súkromnej Ambulancii klinickej psychológie v Žiline a vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou v Žiline. Zisťovali sme, s akými problémami ho najčastejšie vyhľadávajú Žilinčania. Prečítajte si rozhovor s Danielom Kotrčom.

Igor Petrík

Psychológ je pre ľudí s problémami možnosťou, keď niekto nezainteresovaný môže byť nápomocný pri riešení problémov, o ktorých sa ťažko hovorí aj s najbližšími a ktoré ani v rodine nie je ľahké posunúť pre zaangažovanosť tých, ktorým dôverujeme, hovorí o svojom povolaní Daniel Kotrč, ktorý posledné roky pôsobí ako klinický psychológ v súkromnej Ambulancii klinickej psychológie NEONYX v Žiline a vo Fakultnej nemocnici nemocnici s poliklinikou v Žiline.

„Výhodnejšie je nenechať problémy prerásť do príliš veľkých chuchvalcov, ktoré nabaľujú ďalšie a ďalšie záťaže,“ upozorňuje.„Do­teraz prešlo mojimi rukami, alebo lepšie povedané ušami, keďže psychológovia by mali vedieť dobre počúvať, niekoľko tisíc pacientov a klientov. Ťažisko sa presunulo k dospelým, no i v súčasnosti vďaka svojej praxi tvoria deti a dospievajúci asi 20 percent klientely,“ približuje.

Časté problémy sú úzkosti, či stres

„Medzi najčastejšie problémy dospelých klientov patria úzkosti vrátane zvládania trémy, najmä pri zvládaní školy, stresov, paniky, fóbie (strachy) a problémy so spánkom. Ďalej sú to klienti s depresiou, OCD (obsedantno-kompulzívnou poruchou) a klienti so závislosťami (alkohol, drogy, patologické hráčstvo, závislosť na počítači, sociálnych sieťach),“ vymenúva Kotrč, s akými problémami sa u dospelej populácie najčastejšie stretáva.

Dodáva, že občas prichádzajú aj ľudia so psychotickými poruchami, schizofréniou. V posledných rokoch narástol aj počet prípadov s tetániou a psychosomatickými poruchami. A pri párových terapiách sú v popredí vzťahové problémy, žiarlivosť, problémy v komunikácii medzi partnermi alebo manželmi. „Detská klientela sa spája najmä s poruchami správania a učenia, fóbiami. Časť klientely tvoria ľudia, ktorí sa o sebe chcú dozvedieť viac a záleží im na osobnostnom rozvoji aj vzhľadom ku štúdiu, zamestnaniu, vzťahom. Vzhľadom k prelamovaniu zábran navštíviť psychológa a k nárastu stresov je ľudí vyhľadávajúcich pomoc psychológa viac a viac,“ konštatuje klinický psychológ

Ako ďalej hovorí, týka sa to žien i mužov, ich pomer ako klientov je približne vyrovnaný. „Ženy sa vo väčšej miere zameriavajú na napĺňanie vzťahu a predsa len citlivejšie vnímajú komunikáciu. Jedna klientka napríklad požadovala prejavy záujmu a lásky od partnera, no keď tento partner jej očakávanie naplnil, hnevala sa na neho, že je to vynútené, že jej v tom chýba spontánnosť.“

Podľa Kotrča muži často prichádzajú napríklad s úzkosťami, ktoré im narúšajú sebavedomie ako silným chlapom zvládajúcim každodenné problémy. „Často prídu až vtedy, keď stres prechádza do somatických, telesných prejavov. Častejšie sú menej dôverčivý voči terapii v jej začiatkoch,“ dodáva.

Začínal v poradni

Daniel Kotrč ako psychológ pracuje od roku 1999. Po doktorandskom štúdiu na Trnavskej univerzite absolvoval špecializačné štúdium klinickej psychológie v Slovenskej zdravotníckej univerzite. Po univerzitnom štúdiu jednoodborovej psychológie sa zamestnal v Pedagogicko-psychologickej poradni v Kysuckom Novom Meste. Ďalšie profesné skúsenosti zbieral ako lektor v projektoch EÚ, v ambulancii polikliniky Krankas a v Centre pre drogové závislosti v Považskom Chlmci. Pôsobil na Žilinskej univerzite ako vysokoškolský pedagóg, neskôr vo vedúcej pozícii v rámci odboru Žilinskej župy zameraného na projekty. „Potom som sa už vrátil do praxe naplno prechodom do Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline. Otvorením súkromnej poradne neskôr transformovanej na Ambulanciu klinickej psychológie NEONYX som si splnil dlhoročný sen samostatnosti a nezávislosti,“ uzatvoril klinický psychológ.

 

Článok je možné nájsť na webe Žilina 24, Spravodajský portál:

http://zilina.dnes24.sk/zilinsky-psycholog-otvorene-s-tymito-potiazami-sa-na-mna-ludia-obracaju-najviac-207201