Podhľad alebo nadhľad nad vecou?

podanadAk sa nás niečo priamo dotýka, sme v tom namočení a máme podhľad nad vecou. Ak si chceme pomôcť, môžeme si položiť otázku jednoduchú otázku. Čo by sme poradili niekomu inému, keby mal taký problém, ako máme práve my?

Nadhľad nám však často nedá ani priateľ, kamarát. Nemusí byť namočený v našom probléme. Je však namočený v našom vzťahu.