Novoročné predsa-vzatia

Nový rok oddeľuje staré a nové, posúva nás v čase viditeľnejšie ako iné dni. Nezriedka sa stretávam s tým, že si ľudia dávajú predsavzatia. Ale ako sa hovorí: Tak som si predsavzal a potom som si predsa vzal.

Ak sa teda už predsa len odhodláme k tomu, že si nejaké to predsavzatie dáme, skúsme to urobiť tak, aby sme zvýšili šancu jeho reálneho naplnenia.

Ako si predsavzať a potom si predsa nevziať:

  1. Pomenujte si v prvom prípade, čo vlastne chcete

Nestačí napríklad iba povedať, že chcem schudnúť. Nevyhnutné je stanoviť, na akú váhu sa chcete dostať a koľko kíl je teda potrebné zhodiť.

  1. Stanovte si postup

Pomenujte pred sebou samými, aké kroky vedú k stanovenému cieľu. Napríklad ako prvé narušenie rituálov fajčenia, ktoré sa spája s príjemnými činnosťami ako rozprávanie sa s ľuďmi alebo popíjanie kávy.

  1. Odmeňte sa

Ľahšie sa nám kráča, keď máme orientačné body našej cesty v podobe malých odmien, ktoré sú dostupné a ktoré posilňujú našu snahu. Ako svetielko majáka je na konci inšpirujúca aj väčšia odmena. Napríklad za ušetrené peniaze za cigarety, ktoré denne odkladáme, môžeme ísť s celou rodinou o rok na dovolenku. Prepočet: 3,- Eurá denne x 30 dní v mesiaci x 12 mesiacov = 1 080,- Eur

  1. Oznámte to svetu

Dobre, netreba celému svetu, ale aspoň najbližším. Prečo? No aby Vás podporili a neponúkali tým, čo obmedzujete, alebo čomu sa vyhýbate. Naviac to vnútorne zaväzuje k snahe, veď už o tom ostatní vedia.

  1. Proste začnite

Neotáľajte, neprestupujte na jednej nohe, ale sa pustite do prvého kroku a po ňom do druhého. Nehľadajte už dôvody, prečo to práve teraz nie je možné.

  1. Vyhodnocujte

Popri dopriavaní si odmien, ktoré sú podmienené dosahovaním dielčich krokov, cieľov vedúcich k veľkému cieľu, odmene, si treba prehodnocovať stratégiu. Ak sa napríklad chudnutie spomaľuje, je to normálny úkaz. Ak sa ale zvráti do priberania, treba si uvedomiť pomer príjmov a výdajov, čo dávame do seba a čo dávame zo seba.

  1. Udržiavajte oheň

Ak sa podarilo predsavzatie naplniť, je potrebné nestratiť územie, ktoré sme dobili. Na to je však potrebná ďalšia energia. Raz sa chuť znovu vráti, no my môžeme byť na ňu už pripravení, ak si udržiavame pozitívne ostrovčeky nových zvykov. Napríklad si nájdeme lepší spôsob riešenia stresov ako je cigareta alebo zajedanie problémov.

Celý článok nájdete v dvojtýždenníku Žilinec (1/2015):