V pavučine snov

Ľudia sú oddávna fascinovaní hľadaním významov snov. Niektorí si význam sna hľadajú v snároch, iní si ich strážia ako svoje najhlbšie intímne tajomstvá. Sen pritom nemá jednoznačný význam rovnaký pre všetkých ľudí. Je to brána do nášho nevedomia, kde reagujeme na reálne situácie, alebo strácajúc zábrany nechávame priestor vlastným túžbam, ale aj strachom. Dokáže spájať protiklady tak, že vytvárajú na prvý pohľad nelogické zhustené spojenia. Aj keď máme tendenciu podsúvať do sna obsahy posledných dní, prelínajú sa v snoch často pre nás dôležité časti s nedôležitými, časovo nové s tými z detstva, dospievania. Sen môže slúžiť aj ako bezpečnostný ventil našej psychiky, keď sa chránime zbavovaním naskladovaných záťaží z duše. V snoch môžeme nájsť kúsky obrazov, myšlienok a pocitov, ktoré sme vnímali aj u iných ľudí okolo seba, ale aj v televízii, filmoch. V osobách, ktoré v snoch stretávame môžeme nachádzať aj kúsky seba samého. Keď nás na niekom v sne niečo hnevá, je dobré položiť si otázku, či sami nemáme v sebe niečo z toho, čo v nás spôsobuje tento hnev. Ak nás na niekom v sne napríklad hnevá nerozhodnosť, nehneváme sa sami na seba za svoju nerozhodnosť v reálnej dileme? Sen prináša aj možnosť kompenzovať, vyrovnávať to, čo nedokážeme riešiť v bdelom stave. Niektoré sny sa opakujú a ich dôraznosť a živosť nás upozorňuje na potrebu reálne niečo riešiť či vysporiadať sa s niečím v nás.

Nočný des sa spája so silnou úzkosťou až strachom, desivými obrazmi, myšlienkami, pocitmi. Niekto nás môže ohrozovať na živote, sme zamotaní do osudových rozhodnutí, alebo sa týkajú pre nás dôležitých ľudí. Neraz sa zápletka sna opakuje v podobných kontúrach. Po prebudení môžeme vnímať telesné reakcie typu búšenia srdca, potenia. V prvej chvíli nie sme si istí, čo je skutočnosť a čo bol iba sen. Príčinou nočného desu môže byť dávno minulá trauma z detstva, naša vlastná nespokojnosť s tým, čo sme urobili, alebo neurobili, pocit nebezpečia či iné príčiny.

Terapia sa môže zamerať nielen priamo na obsah nočného desu, ale aj na reálne vyvolávajúce traumy, zážitky, rozhodnutia, s ktorými sme sa doteraz nevyrovnali. Psychoanalytický prístup sa zameriava na interpretáciu snov. Kognitívno-behaviorálna terapia sa centruje na sprevádzanie klienta pri hľadaní vlastného významu sna, na prácu s dysfunkčnými myšlienkami a emóciami, na expozíciu (vystavenie sa) snom alebo situáciám prinášajúcim napätie smerom od ľahších k ťažším. Účinnou môže byť aj relaxácia alebo hypnóza, práca s imagináciami zameranými na zmenu dejovej línie sna.

Záverom len malé upozornenie. Sny sú zaujímavé pri poznávaní seba samého. Ak k nim pristupujeme slovníkovým spôsobom výkladu, že nejaký prvok sna znamená jednoznačne nejaký význam, môžeme ublížiť sebe alebo iným ľuďom. Ak sú podkladom na zamyslenie a hľadanie vlastných významov, môžu byť sny užitočnými pomocníkmi, smerovaním.

vyrezany do dreva ked je mesiac tri noci stary_potom sa naplnia tvoje sny

symbol s Islandu po vyrezaní do dreva keď je mesiac tri noci starý hovorí, že potom sa naplnia tvoje sny

Ukážkovým snom je sen Breuera, ktorý rozprával Freudovi (popisuje I.D. Yalom v knihe Když Nietzsche plakal): Zem sa mi začína strácať pod nohami, ako keby som stál na tekutom piesku. Pomaly sa prepadávam do zeme – štyridsať metrov, presne štyridsať metrov. Tento sen sa mu sníval aspoň desať krát za sebou. Freud mu na to povedal, že počet metrov v tom sne je presný, len štyridsať neznamenalo počet metrov, ale štyridsať rokov, ktoré práve mal. Teda obdobie typické pre prehodnocovanie života, keď sme niekde na pol ceste a rozmýšľame, čo máme za sebou, kam sme sa vo svojom živote dostali a čo ďalej.

Vybrané odporúčané knihy na tému snov:

  • Dieckmann, H.: Sny ako reč duše
  • Freud, S.: Výklad snov
  • Jung, C.G.: Snové symboly individuačného procesu

 

Článok nájdete v 21. čísle (2014) dvojtýždenníka Žilinec na 14. strane: http://issuu.com/zilinec/docs/zilinec_21-2014_nahlad/14…