Nástup do školy

Na prvý deň v škole sa tešia asi najviac prváci základných škôl, ktorí ešte nevedia, čo ich čaká. Škola potvrdzuje zmenu ich statusu prechodu do vyššej ligy detstva. Pre ostatných je asi najväčšou motiváciou stretnutie so spolužiakmi, ktorých cez prázdniny nevideli. Škola prináša tlak na zodpovednosť, čo oceňujeme až oveľa neskôr, ak vôbec.

U rodičov záleží na ich povahe a prístupe k dieťaťu. Najviac prežíva rodič nástup dieťaťa do školy u prváka, ak je to jeho alebo jej prvé dieťa. Až skúsenosť s prvým dieťaťom uvoľňuje napätie rodiča pri druhom či treťom dieťati. Ak je ale rodič neuroticky ladený, prípadne príliš puntičkársky s prístupom všetko zvládať na 100 percent, dokáže prenášať svoje napätie aj na dieťa. A to nie je veľmi šťastné. Dôležité je pre rodičov uvedomiť si, že nemajú deti iba na začiatku školského roka alebo na jeho konci s vysvedčením v rukách. Deti je potrebné podporovať celý školský rok a viesť ich postupne zároveň k samostatnosti.

nastup do skoly

Dochádzka do školy nie je vecou voľby, či áno alebo nie. Najlepšie je otvorene sa rozprávať s dieťaťom o jeho obavách a iných pocitoch. Môžeme ako rodičia otvoriť aj vlastné pocity, ktoré sú podobné pocitom dieťaťa. Napríklad i my nemáme vždy chuť vstávať ráno do práce. No vieme, prečo to robíme. Aj dieťa by malo vidieť cieľ, ktorý má pre neho význam. Na nejaký čas si môžeme pomôcť aj dohodnutím odmeny. Nemyslím len sladkosti či hračky. Skôr odporúčam spoločné trávenie času podľa vopred dohodnutého dohovoru s dieťaťom. Tu treba dodržať slovo a naplniť sľub, ak dieťa nekričí či neplače.

Skúsme vnímať nástup dieťaťa do školy ako nástup do práce plnej povinností. Veď škola zaberá denne často toľko času, ako smena v práci. A nástup do takejto „práce“ by sme mohli s dieťaťom odľahčiť niečím, čo má rado. Môže to byť malá odmena, ako je napríklad zmrzlina. Avšak nemusí to byť vec, ktorá sa dá chytiť. Pre dieťa je najväčšou odmenou čas, ktorý s ním trávime spolu s pozornosťou, ktorú mu venujeme. Nevyhnutné je odpovedať si potom na otázku, čo dokáže urobiť môjmu dieťaťu vlastne radosť?

Ak má Vaše dieťa problémy v škole s adaptáciou či samotným učením, správaním, neváhajte čo najskôr navštíviť našu ambulanciu. Dôsledne chránime dôvernosť informácií, či už ide o dospelých alebo o deti.