Jarmila Švédová

Mgr. Jarmila Švédová

psychologička

 

Pochádza z Českej republiky, vyštudovala psychológiu na Filozofickej fakulte MU Brno (2008). Je absolventkou postgraduálneho výcviku vo skupinovej psychoanalytickej psychoterapii (2008-2013, IAPSA Praha), teoretického vzdelávania v psychoanalýze (2010-2011, IAPSA Praha) a viacerých kratších seminárov zameraných najmä na psychoterapiu detí a dospievajúcich, poradenské prístupy pri práci s jedincom, párom a rodinou, arteterapiu, prácu s terapeutickými kartami.

Ďalšie vzdelávanie absolvovala v oblasti porúch príjmu potravy, na ktoré sa prakticky aj teoreticky špecializuje od r. 2005. Svoje prvé pracovné skúsenosti získala práve pri práci s klientelou s mentálnou anorexiou a bulímiou v Centre Anabell Brno, kde sa venovala poradenstvu, terapii, svojpomocným skupinám ako aj lektorovaniu odborných seminárov. Je autorkou niekoľkých svojpomocných a odborných manuálov. Po príchode na Slovensko pracovala ako psychologička v  špeciálno-pedagogickej poradni s detskou klientelou (psychodiagnostika, prevencia, terapia, poradenstvo pre rodičov).

V ambulancii klinickej psychológie NEONYX pracuje od roku 2016 ako psychologička pre deti i dospelých.